fbpx
Monday, September 25, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Vật lý 12 nâng caoChương 5 - Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha

Chương 5 – Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 167 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Mô tả thiết bị tạo ra từ trường quay bằng dòng điện ba pha.

Lời giải:

Xem mục 1 sách giáo khoa.

Câu 2 (trang 167 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

Lời giải:

Xem mục 3 sách giáo khoa.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chọn phát biểu đúng:

A. Chỉ có dòng điện bap ha mới tạo được từ trường quay.

B. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.

C. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hướng và trị số.

D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và monen cản.

Lời giải:

Chọn D

Bài 2 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.

B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là stato.

C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ chỉ dự trên tương tác từ giữa nam châm và dòng điện.

D. Có thể chế tạo động cơ không đồng bộ bap ha với công suất lớn.

Lời giải:

Chọn C

Bài 3 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một động cơ xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5kW và có hiệu suất 80%. Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút.

Lời giải:

Theo giả thiết P = 1,5kW, H = 80%, t = 30 phút.

Công suất hữu ích : Pi = HP = 0,8.1500 = 1200 W.

Công cơ học hữu ích là: A = Pi.t=2,16.106 J

Bài 4 (trang 168 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch ba pha có điện áp pha là 220 V. Công suất điện của động cơ là 5,7 kW; hệ số công suất của động cơ là 0,85. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ.

Lời giải:

Giả thiết cho U = 220V, P = 5,7kW, H = 0,85. Ta có:

P = 3UIcosφ

Comments

comments

RELATED ARTICLES

18 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular