fbpx
Wednesday, October 4, 2023

Chương 4 – Bài 24: Sóng điện từ

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 132 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao lại nói sóng điện từ là sáng ngang?

Lời giải:

Sóng điện từ là sóng ngang vì phương của dao động các vecto E→, B→ vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 2 (trang 132 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sóng điệm từ khác sóng cơ bản ở điểm nào?

Lời giải:

Sóng điện từ khác sóng cơ bản ở hai điểm chính

– Sóng cơ luôn luôn phải làn truyền trong môi trường vật chất, không lan truyền trong chân không, sóng điện tử thì có thể lan truyền trong môi trường vật chất và cả trong chân không.

– Sóng cơ có khả năng sóng ngang lẫn sóng dọc còn sóng điện từ thì chỉ là sóng ngang.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 132 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng điện tử?

A. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.

B. Điện tích giao động không thể bức xạ ra sóng điện từ.

C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc ánh sáng trong chân không.

D. Tần số của sóng điện từ bằng nửa tần số của điện tích dao động.

Lời giải:

Chọn A.

Bài 2 (trang 132 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong quá trình làn truyền sóng điện từ, vectơ B→ và vectơ E→ luôn luôn

A. Trùng Phương với nhau và vuông góc với Phương truyền sóng.

B. Dao động cùng pha.

C. Dao động ngược pha.

D. Biên thiên tuần hoàn theo thời gian, không tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 132 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tại điểm A, B cách nhau 1 km đặt hai máy bay phát sóng điện từ giống hệt nhau. Một người cầm máy thu sóng di chuyển truyền đường thẳng AB. Hỏi tín hiệu thu được trong khi di chuyển ở các vị trí có như nhau không? Tại sao?

Lời giải:

Hai sóng điện từ do hai nguồn phát ra giống hệt nhau nên giao thoa với nhau. Trên đường thẳng AB sẽ có những chỗ cực đại ta thu được sóng mạnh, những chỗ cực tiểu ta hầu như không thu được sóng.

Bài 4 (trang 132 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hình 4.3, các vectơ nằm ngang biểu thị vận tốc truyền sóng điện từ, các vectơ thẳng đứng biểu thị cường độ điện trường. hãy vẽ các vectơ cảm ứng từ tương ứng theo đường nét đứt.

Lời giải:

Dùng quy tắc định ốc: ta quay cái định ốc cho tiền theo chiều dòng điện thì vectơ E sẽ quay đến B. suy ra bên trái và bên phải vectơ B đều hướng vào trong trang giấy.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular