fbpx
Wednesday, October 4, 2023

Chương 4 -Bài 21: Dao động điện từ

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao người ta lại coi độ tự cảm trong dao động điện từ tương đương với khối lượng trong dao động cơ.

Lời giải:

Độ tự cảm trong dao động điện tử trong đương với khối lượng trong dao động cơ vì độ tự cảm trong mạch điện ngăn cản dòng điện làm tăng chậm hoặc giảm chậm tương tự như khối lượng đặc trưng cho quán tính làm cho vận tốc của vật tăng hoặc giảm chậm.

Câu 2 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Để duy trì dao động mạch LC, bạn mai đã nhắc đến thêm một pin rồi nối tiếp vào mạch nhằm liên tục bổ sung điện năng cho mạch. Giải pháp này có duy trì được dao không? Tại sao?

Lời giải:

Không được vì năng lượng từ nguồn pin được cung cấp liên tục đựa vào mạch dao động chứ không được bổ sung phù hợp với từng chu kì dao động.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm hình 4.1, ta có:

A. Năng lượng điện trường cực đại thời điểm số 2.

B. Năng lượng từ trường cực đại từ thời điểm số 4.

C. Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 6.

D. Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 7.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 2 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình

A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.

B. biến đổi theo hàm mũ của cường độ dòng diện.

C. chuyển hóa tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai cực tụ điện.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 3 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong một mạch dao động LC có điện dung là 5μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05 sin⁡2000t (A). Tìm độ tự cảm và biểu thức cho điện tích của tụ.

Lời giải:

Từ biểu thức i = 0,05sin⁡2000t (A) ta có:

I0 = 0,05A và ω = 2000 rad/s.

Từ đó q0 = I0/ω = [2,5.10](-5) C.

Mặt khác vì I sớm pha π/2 so với u nên q trễ pha π/2 so với i. Suy ra:

Bài 4 (trang 123 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một mạch dao động LC có năng lượng là [36.10](-6) J và điện dung của tụ điện C là 25μF. Tìm năng lượng tập trung tai cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là 3V.

Lời giải:

Khi hiệu điện thế trên tụ điện u = 3V, năng lượng của điện trường ở tụ điện là:

W = (CU02)/2 = 0,5([25.10](-6) ).9 = [11,25.10](-6) J

Năng lượng của từ trường bằng:

Wt = W – Wđ = [24,75.10](-6)J.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular