fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ứng dụng...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ứng dụng hình học của tích phân (Phần 2)

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x2 – x + 3 và y = 2x + 1 là:

Câu 2: Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng ( phần gạch sọc ) là:

Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = √6 và y = 6 – x và trục tùng là:

Câu 4: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x + 1/x , trục hoành, đường thẳng x = -1 và đường thẳng x = -2 là:

Câu 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex – e-x , trục hoành, đường thẳng x = -1 và đường thẳng x = 1.

Câu 6: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = √x – x và trục hoành.

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-C 2-C 3-D 4-C 5-C 6-B

Câu 1:

Ta có: x2 – x + 3 = 2x + 1 <=> x2 – 3x + 2 = 0 <=> x = 2 hoặc x = 1

Câu 3:

Xét phương trình hoành độ giao điểm √ = 6 – x => x = 4. Khi đó diện tích giới hạn được tính bởi:

Câu 4:

Diện tích giới hạn được tính bởi

Câu 5:

Diện tích hình phẳng được tính bởi

Câu 6:

Xét phương trình

Khi đó diện tích hình phẳng được tính bởi

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular