fbpx
Tuesday, October 3, 2023

Chương 10 -Bài 60: Sao. Thiên hà

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sao là gì? Nêu những đặc trưng chính của sao.

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu vắn tắt một số loại sao đặc biệt.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular