https://cxcosmetics.com.au/pub/ https://icesco.seecs.nust.edu.pk/wp-includes/css/ https://bkad.bengkuluutarakab.go.id/js/ https://www.wartanusantara.org/data-coinmarketcap-bitcoin-menguat-naik-741-dalam-24-jam/ https://land.ubiz.ua/assets/img/ https://inlislite.perpus.palopokota.go.id/cgacor/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://www.kungfuology.com/home/plugins/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://iwors.fahutan.untan.ac.id/wp-content/fgacor/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/xqris/ https://sisule.dprd-bungokab.go.id/gacorx/ https://www.wartanusantara.org/film-vina-sebelum-7-hari-menjadi-perbincangan-hangat-di-media-sosial/ https://www.wartanusantara.org/colour-music-fest-vol-2-siap-meriahkan-karawang-pada-18-mei-2024/ https://www.wartanusantara.org/10-cara-memulai-bisnis-dari-nol-hingga-sukses-untuk-pemula/ https:https://www.wartanusantara.org/terobosan-emosi-ragam-film-indonesia-bulan-ini/
BẪY THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA
Monday, May 20, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn Tiếng AnhBẪY THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA

BẪY THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA

Đề thi tiếng Anh trong các kỳ thi THPT thường không khó nhưng vẫn nhiều thí sinh mắc phải những sai lầm do bẫy của người ra đề.Bài viết này sẽ giới thiệu các bạn những bẫy thường gặp trong đề thi tiếng Anh để các bạn tham khảo và vượt qua nó một cách dễ dàng.

1, Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Phần này, thí sinh sẽ rất dễ nhầm lẫn nếu không tập trung vào đề bài. Ví dụ nếu như bạn muốn tìm từ trái nghĩa trong khi đề bài yêu cầu tìm từ đồng nghĩa. Nên bắt buộc bạn phải đọc kỹ đề bài và làm theo đúng yêu cầu. 

Ví dụ: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions (Đề thi minh họa năm 2017)

Sorry, I can’t come to your party. I am snowed under with work at the moment

A. busy with

B.free from

C.relaxed about

D.interested in

=> Đáp án: B. free from

2, Tìm lỗi sai

Với dạng đề bài này, các câu thường là câu phức dài khiến thí sinh dễ nhầm lẫn. Lỗi sai ở phần này tập trung vào chủ yếu là ngữ pháp như sai đại từ quan hệ, giới từ, động từ, hình thức so sánh, câu điều kiện, từ loại hoặc từ vựng sai chính tả, dùng không đúng nghĩa với câu. Có những lúc lỗi sai nằm ở ngữ cảnh toàn câu, nhiều bạn chỉ tập trung vào cụm từ gạch dưới mà quên phần câu còn lại nên sẽ rất khó để tìm ra được những đáp áp. 

Ví dụ: That inventors in the stock market enjoys (A) increases and suffer declines (B) is simply a fact of the financial market, and a small inventor is not too excited about the former (C) or crestfallen (D) about the latter. 

  1. enjoys
  2. declines
  3. former
  4. crestfallen

=> Đáp án là A. enjoys

3, Từ vựng, ngữ pháp

Các đáp án trong phần thi trắc nghiệm này thường na ná nhau và dễ nhầm lẫn. Vì thế, thí sinh cần nắm chắc kiến thức để ăn điểm trọn vẹn.

Ví dụ: The Beauty Contest is _____ start at 8.30 a.m our time tomorrow.

A. due to

B. bound to

C. about to

D. on the point of

=> Đáp án: A. due to

Due to trong cấu trúc To be due to V: Sắp xảy ra ( dùng để chỉ 1 việc gì đó sẽ xảy ra trong tương lai và có thời xác định)

4, Đọc hiểu 

Đọc hiểu là một phần khá dài, chiếm lượng điểm khá lớn trong toàn bài. Bẫy của các câu nằm ở 1 từ nào đó mang tính quyết định trong toàn câu.

Ví dụ: Which of the following is NOT true according to the passage?

A.The SAgE project alone will offer students sufficient jobs in urban agriculture.

B. Resilient food systems can be attributed to sustainable agricultural practices

C. ATE helps to improve the skills of technicians in the nation’s major industries.

D. The curriculum that the SAgE project designs is fundamental in nature.

Chúng ta nếu không đọc kỹ sẽ thấy cả 4 đáp án xuất hiện trong đoạn văn đọc hiểu nhưng đáp án A sẽ sai vì trong đoạn văn chỉ nói rằng“The SAgE project will offer students sufficient jobs in urban agriculture” mà không có từ “alone”.

5, Giao tiếp xã hội 

Nếu chỉ dựa vào dịch nghĩa để chọn đáp án thì thí sinh sẽ rất dễ lựa chọn sai bởi 4 phương án đều khá hợp lý. Đây là bẫy thường gặp trong đề thi vì thế bạn nên vận động cả ngữ pháp để chọn đáp án chính xác nhất. 

Ví dụ: 

Billy: “How’s the coffee here?

Bobby: “__________”

A. No, I don’t think so.

B. It’s a little bitter, to tell the truth.

C. It’s a little better now that I’ve got a car.

D. As a matter of fact, I’m not interested.

Câu này học sinh dễ nhầm giữa B (Nói thực là nó hơi đắng) và D (Thực là tôi không thích lắm ). Tuy nhiên, đặt vào ngữ cảnh câu hỏi “cà phê” nên chọn chủ ngữ là “it” để trả lời. 

=> Đáp án: B. It’s a little bitter, to tell the truth. 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular