fbpx
Thursday, December 13, 2018

Môn Tiếng Anh

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 – Đề 3

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. geothermal     b. power     c. hydro     d. solar 2....

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 – Đề 2

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. trust     b. mutual     c. number     d. uncertain 2....

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 – Đề 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. banks     b. sing     c. music     d. writes 2. a. sugar...

Mẹo xử lý nhanh, gọn, chính xác phần dễ mất điểm nhất trong bài...

Ths. Phan Điệu - giảng viên Đại học Hà Nội "mách" học sinh cách lấy điểm cao dạng bài tìm từ đồng nghĩa, trái...

34 cấu trúc phổ biến trong Tiếng Anh chuẩn bị cho thi THPT Quốc...

Cấu trúc phổ biến trong Tiếng Anh giúp học sinh làm bài một cách chuẩn xác và tiết kiệm thời gian hơn, để đạt...