fbpx
Home Giải bài tập Lớp 11 Giải bài tập Toán 11

Giải bài tập Toán 11

Xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Toán lớp 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Đại số & Giải tích 11 và Hình học 11.

Hình Học – Bài tập ôn tập chương 2

Bài 1 (trang 77 SGK Hình học 11): Cho hai hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phẳng. a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng...

Hình Học – Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Bài 1 (trang 78 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây: (A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác...

Hình Học – Chương 3 – Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 1 (trang 91 SGK Hình học 11): Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB', CC', DD' lần lượt taih I, K, L, M. Xét các vectơ...

Hình học – Chương 3 – Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc

Bài 1 (trang 97 Hình học 11): Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ sau đây: Lời giải Bài 2 (trang 97 Hình học 11): Cho tứ diện ABCD Lời giải Bài 3 (trang...

Hình học – Chương 3 – Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với...

Bài 1 (trang 104 SGK Hình học 11): Cho mặt phẳng (α) và hai đường thẳng a, b. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? a) Nếu a // (α), b ⊥(α) thì a ⊥b. b)...

Hình học – Chương 3 – Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 1 (trang 113 SGK Hình học 11): Cho ba mặt phẳng (α), (β), (γ), những mệnh đề nào sau đây đúng? a) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) // (γ) thì (β) ⊥ (γ). b) Nếu...

Hình học – Chương 3 – Bài 5: Khoảng cách

Bài 1 (trang 119 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là đúng? a) Đường thẳng Δ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng a và b nếu...

Hình học – Câu hỏi ôn tập chương 3

Bài 1 (trang 120 SGK Hình học 11): Nhắc lại định nghĩa vectơ không gian. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Hãy kể tên những vectơ bằng vectơ có điểm đầu và điểm cuối là...

Hình Học – Bài tập ôn tập chương 3

Bài 1 (trang 121 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song...

Hình Học – Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Bài 1 (trang 122 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng. Lời giải Bài 2 (trang 122 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau...