Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Tuesday, June 18, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Địa lý 12Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Câu 1: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?

Lời giải:

Bối cảnh: Tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp.

+ Nhiều nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô tiến hành cải cách nhưng không thành công.

+ Liên Xô, thành trì của phe XHCN bị tan rã.

+ Nhiều nước XHCN khác bước đầu có những chuyển đổi nền kinh tế và đường lối phát triển,…

Bối cảnh đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến công cuộc Đổi mới của nước ta:

+ Đổi mới ở nước ta là tất yếu và không có sự lựa chọn nào khác.

+ Nước ta đã học tập được nhiều kinh nghiệm của các nước phát triển khác để chọn hướng Đổi mới đúng đắn, đưa công cuộc Đổi mới của nước ta đến thành công.

Câu 2: Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Lời giải:

Một số thành tựu đã đạt được là:

– Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài (tính đến năm 2006).

– Lạm phát được đẩy lùi.

– Tốc độ tăng trường GDP khá cao. Trong 10 nước ASEAN, tính trung bình giai đoạn 1987 – 2004, tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta là 6,9%, chỉ đứng sau Xingapo (7,0%).

– Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong cơ cấu, tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng tăng nhanh nhất, tỉ trọng của khu vực nông – lâm ngư nghiệp từng bước giảm.

– Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét.

– Đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular