Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Thủ khoa... học lệch
Tuesday, June 18, 2024
HomeTin tuyển sinhThủ khoa... học lệch

Thủ khoa… học lệch

Trong số 3.763 em được ít nhất 1 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, số em học giỏi toàn diện không nhiều. Phần lớn các em đều có điểm 1 môn nào đó dưới trung bình.

Thủ khoa cũng có điểm dưới trung bình

Trên cơ sở dữ liệu đã được Trường ĐH FPT xử lý, phóng viên Thanh Niên đã thống kê được 19 thủ khoa các khối A, A1, B, C, gồm đó 13 em được 30 điểm (10 khối B và 3 khối A), 1 em 29,75 (khối A1) và 5 em 29 điểm (khối C). Trong đó quá nửa số em có điểm dưới trung bình từ một đến vài ba môn. Chẳng hạn thủ khoa khối A1 (toán 10, lý 9,75, tiếng Anh 10) nhưng điểm hóa 4,75.

Hoặc trong 10 thí sinh đạt 3 điểm 10 các môn toán, hóa, sinh (khối B) thì nhìn chung điểm môn lý cũng không cao, chỉ 4 – 6 điểm. Có 1 em ở Đăk Lăk bị điểm 4 môn văn. 3 em khác (1 ở TP.HCM, 2 em ở Thanh Hóa) có 2 trong 3 môn lý, văn, tiếng Anh điểm dưới trung bình. Có 1 em chỉ được 3,5 điểm môn văn.

Học lệch nhất là 1 thí sinh thủ khoa khối C (ở Hà Tĩnh), chỉ được 2,4 điểm môn toán trong khi sử địa đều 10, văn 9. Có 2 thí sinh Điện Biên và Hà Nam tuy đều khá toán (8,8 và 8) nhưng tiếng Anh đều 4,2 điểm.

Trong số những em điểm cao nhất, học giỏi toàn diện nhất là các thí sinh thủ khoa khối A. Trừ 1 em bị 4,5 điểm môn sinh, 2 em còn lại điểm rất khá

Môn văn chỉ duy nhất một em được điểm 10 (Quảng Nam). Thí sinh này cũng học giỏi đều các môn. Cụ thể: toán 9; tiếng Anh 9,6; sử 7; địa 8,5; giáo dục công dân 8.5.

Môn được 10, môn chỉ được 1 – 2 điểm

Trong số 3.763 em được từ 1 điểm 10 tới tối đa 3 điểm 10 thì có 302 em điểm toán dưới trung bình (trong đó có 21 em điểm toán từ 2,8 trở xuống). Có 15 em cả toán và văn dưới trung bình. 12 em cả toán, văn, tiếng Anh đều dưới trung bình (trong đó 10 em được điểm 10 môn GDCD, 2 em 10 môn địa).

Trong số 281 thí sinh đạt điểm 10 môn toán thì 49 em điểm văn dưới trung bình, trong đó 10 em điểm văn dưới 4. Không chỉ điểm văn dưới 4 mà một số em điểm sinh, hóa và cả tiếng Anh cũng thấp. Ví dụ có em ở Hải Phòng điểm sinh chỉ 1,5 điểm (tiếng Anh 4,2 điểm). Hoặc 1 em ở Nghệ An điểm sinh chỉ 2,5, tiếng Anh 4 điểm. Một em ở Đăk Lăk là hóa 2,25 điểm, sinh 3,75 điểm.

Trong số 1.521 em đạt điểm 10 môn hóa thì 212 em điểm dưới trung bình môn văn (mà trong đó mức thấp nhất là 2,23 điểm), 280 em dưới trung bình môn tiếng Anh.
Trong nhóm điểm 10 môn sinh (402 em) có 91 em dưới trung bình môn lý. Thậm chí có 9 em chỉ đạt điểm 1 – 2; văn dưới trung bình có 34 em (trong số 354 em dự thi); Tiếng Anh có 57 bạn dưới trung bình.

Nhóm điểm 10 môn tiếng Anh (994 em) học khá đều các môn. Chỉ có 8 em điểm toán dưới trung bình. Duy nhất 1 thí sinh ở Hải Phòng điểm thấp “toàn diện”: toán 4,8; lý 2,75; hóa 2,5; sinh 3,75; văn cũng chỉ được 5,5.

Môn vật lý tuy ít điểm 10 (76 em) nhưng các em lại ít bị điểm dưới trung bình các môn khác. Nhóm em này điểm toán thấp nhất là 8,6 điểm. Nhưng nhiều em trong nhóm này điểm văn cũng không cao, có 12 em điểm dưới trung bình…

Theo Thanhnien

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular