Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang năm 2016
Saturday, June 15, 2024
HomeTin tuyển sinhThông tin tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang năm 2016

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang năm 2016

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang tiến hành tuyển sinh theo hai phương thức với dự kiến 400 chỉ tiêu ở 9 ngành đào tạo. 

Nhà trường tiến hành tuyển sinh trong cả nước theo hai phương thức xét tuyển:

+ Phương thức 1: (50% chỉ tiêu) Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Phương thức 2:(50% chỉ tiêu) Trường tuyển sinh dựa vào kết quả học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn.

Thông tin tuyển sinh năm 2016 

Ngành học/ Trình độ Mã ngành Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng: 400
Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

30
Quản trị văn phòng C340406 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40
Dịch vụ thú y C640201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

50
Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Toán, Vật lí, Năng khiếu

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu

60
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
Tài chính – Ngân hàng C340201 30
Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular