fbpx
Monday, April 22, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn HóaSai sót trong đề thi minh hoạ môn Hóa

Sai sót trong đề thi minh hoạ môn Hóa

Đề thi tham khảo Bộ mới công bố có tính phân hóa tốt, đủ các mức độ để xét tuyển vào các trường khác nhau và bám sát nội dung chương trình 12. Tuy vậy, tiếc là ở môn hóa đã có một sai sót. 

Cụ thể câu 74 môn hóa học có đến 2 phương án trả lời cùng đúng như sau:
Câu 74. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của a xít hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một a xít vô cơ. Cho 2,62 gr E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỷ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gr muối. Giá trị của m là
A.2,40. B.2,54. C.3,46. D.2,26
Câu hỏi này có lời giải như sau:
Có 2 khả năng với E:
Như vậy bài toán đã cho có 2 phương án trả lời đều đúng. Đây là sai sót đáng tiếc ở một câu được cho là khá hay trong đề tham khảo này. Theo tôi, để chọn một phương án duy nhất, đề nên cho như sau: “thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí Z, T (MZ < MT; nZ : nT = 1 : 3)…” để chọn phương án trả lời đúng là 2,40. Hoặc cho “thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí Z, T (MZ > MT; nZ : nT = 1 : 3)…” để có phương án trả lời đúng là 2,54.
Nguyễn Đình Độ
(Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular