Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phương án tuyển sinh Học viện chính sách và phát triển năm 2017
Tuesday, June 18, 2024
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Học viện chính sách và phát triển năm...

Phương án tuyển sinh Học viện chính sách và phát triển năm 2017

Năm 2017, học viện sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2017 để xét tuyển

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức  tuyển sinh:
+ Học viện sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia  2017 để xét tuyển;
+ Thí sinh đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp xét tuyển.

 3. Phương thức xét tuyển:

+ Học viện xét tuyển đối với từng ngành theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, sử dụng môn Toán làm tiêu chí phụ trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển.
+ Kết thúc xét tuyển đợt 1 nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển tiếp đợt bổ sung theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu và môn xét tuyển của Học viện Chính sách phát triển năm 2017 :

Tên trường: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mã: HCP

 

Mã ngành Chỉ tiêu Môn xét tuyển

 

Ngành/Chuyên ngành học 650
1. Kinh tế: Gồm 03 chuyên ngành

– Đầu tư

– Kế hoạch phát triển

– Đấu thầu

D310101  

100

100

50

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

1. Kinh tế quốc tế

– Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

D310106  

 

150

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

1. Quản trị kinh doanh

– Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

D340101  

 

60

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

1. Quản lý nhà nước

– Chuyên ngành: Quản lý công

D310205  

 

50

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

1. Tài chính – Ngân hàng

– Chuyên ngành: Tài chính

– Chuyên ngành: Ngân hàng

D340201  

70

70

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Học phí: Theo quy định của nhà nước đối với trường công lập.
5. Tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao : Các chương trình chất lượng cao (CLC) tuyển chọn thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện sau khi nhập học:
+ Ngành tuyển sinh : Kinh tế quốc tế và Tài chính – Ngân hàng;
+ Số lượng tuyển sinh : 60 sinh viên/Ngành;
Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: :http://www.apd.edu.vn;

Theo Học viện Chính sách và Phát triển

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular