fbpx
Friday, September 22, 2023
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM...

Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM năm 2017

Năm 2017, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM (HUFLIT) tuyển sinh bằng hai phương thức: xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển kết theo quả học tập lớp 12 THPT

Năm 2017, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM (HUFLIT) tuyển sinh bằng hai phương thức: xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển kết theo quả học tập lớp 12 THPT đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 2 phương thức là 3.500 (dự kiến). Trong đó:

Chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 chiếm 70%.
Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT chiếm 30%.
1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017
Trường dành 70% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này (tương đương 2.450 chỉ tiêu).
– Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT
Trường dành 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này (tương đương 1.050 chỉ tiêu).
a) Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 hoặc đã tốt nghiệp THPT những năm trước.
b) Điều kiện để được xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Tổng điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong năm lớp 12 đạt từ 18.0 trở lên.

Ví dụ:
Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán (D340301) với tổ hợp môn Toán – Lý – Tiếng Anh, cách tính điểm như sau: (Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12) >= 18.0.
c) Cách tính điểm để xét tuyển:
+ Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:

Điểm xét tuyển = tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn + Điểm ưu tiên
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Luật kinh tế (D380107) với tổ hợp môn Văn, Sử, Địa

 

Văn Sử Địa Tổng điểm
3 môn
Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6.0 7.0 8.0 21.0 1.0 22.0

+ Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:

Điểm xét tuyển = (tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn + Điểm TB môn Tiếng Anh lớp 12) + Điểm ưu tiên x 4/3
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) với tổ hợp môn Văn, Toán, Tiếng Anh

 

Văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6.0 7.0 8.0 21.0 1.5 31.0

+ Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Điểm xét tuyển làm tròn đến 0.25.

d) Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12:

Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/4/2017 đến ngày 30/6/2017.
Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017.
Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/7/2017 đến ngày 20/7/2017.
Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/7/2017 đến ngày 31/7/2017.
Đợt 5: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/8/2017 đến ngày 10/8/2017.
Đợt 6: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/8/2017 đến ngày 20/8/2017.
Đợt 7: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/8/2017 đến ngày 31/8/2017.
Đợt 8: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/9/2017 đến ngày 10/9/2017.
Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học theo thông báo của trường.

Ngành và tổ hợp xét tuyển (cho cả 2 phương thức xét tuyển):

 

S
T
T
Mã Ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển (cho cả 2 phương thức) Ghi chú
Mã tổ hợp Tổ hợp
1 D480201 Công nghệ thông tin A00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
2 D220201 Ngôn ngữ Anh D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
3 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01
A01
D04
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Trung;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
4 D340101 Quản trị kinh doanh D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
5 D340120 Kinh doanh quốc tế D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
6 D310206 Quan hệ quốc tế D01
A01
D07
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
7 D340201 Tài chính – Ngân hàng D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
8 D340301 Kế toán D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
9 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01
A01
D15
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
10 D340107 Quản trị khách sạn D01
A01
D15
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
11 D380107 Luật kinh tế D01
A01
D07
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
12 D220213 Đông Phương học D01
D06
D15
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Nhật;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular