Nguyên hàm – tích phân – ứng dụng

0
1104

Phần này sẽ giới thiệu toàn bộ công thức để áp dụng tính nguyên hàm, tích phân. Các phương pháp tính nguyên hàm tích phân từng dạng và thêm vào đó là các bài tập ứng dụng tích phân để tính diện tích thể tích và những dạng thường gặp.

  1. Định nghĩa nguyên hàm: Hàm số F(x) dược gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F’(x)=f(x).

Lưu ý: Các nguyên hàm của f(x) trên K sai khác nhau một hằng số C.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments

comments