fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeTin tuyển sinhNguyên hàm - tích phân - ứng dụng

Nguyên hàm – tích phân – ứng dụng

Phần này sẽ giới thiệu toàn bộ công thức để áp dụng tính nguyên hàm, tích phân. Các phương pháp tính nguyên hàm tích phân từng dạng và thêm vào đó là các bài tập ứng dụng tích phân để tính diện tích thể tích và những dạng thường gặp.

  1. Định nghĩa nguyên hàm: Hàm số F(x) dược gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F’(x)=f(x).

Lưu ý: Các nguyên hàm của f(x) trên K sai khác nhau một hằng số C.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular