Ngày 27/4, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 – 2020. Theo đó, học sinh tỉnh này học đến tháng 7/2020 và kết thúc trước ngày 15/7/2020.

Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1319, sửa đổi bổ sung Quyết định số 2788/QĐ-UBND, ngày 24/7/2019 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 – 2020 đối với các bậc học trên địa bàn tỉnh như sau:

– Ngày kết thúc năm học 2019 – 2020: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trước ngày 15/7/2020.

– Hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020.

– Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021 trước ngày 25/8/2020, riêng đối với giáo dục thường xuyên trước ngày 31/8/2020.

Đối với các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2019 – 2020 được quy định như sau:

– Kỳ thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 sẽ vào tháng 5, 6/2020.

– Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT sẽ được tổ chức vào tháng 5, 6/2020.

– Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ được tổ chức vào tháng 7/2020.

Theo Dantri

Comments

comments