fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánLý thuyết Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Lý thuyết Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

1. Các căn bậc hai của số thực a âm là ±i√|a|

2. Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c trong đó a, b, c là các số thực và a ≠ 0. Xét biệt thức Δ = b2 – 4ac. Ta có các trường hợp:

Trường hợp 1. Δ = 0: Khi đó phương trình có nghiệm kép:

Trường hợp 2. Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm thực phân biệt:

Trường hợp 3. Δ < 0: Phương trình có hai nghiệm phức phân biệt:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular