fbpx
Thursday, April 25, 2024
HomeĐiểm thiHướng dẫn phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2016

Hướng dẫn phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2016

Sau khi biết kết quả thi THPT Quốc gia 2016, nếu điểm thi được công bố có sự chênh lệch với điểm mà trước đó thí sinh đã tính so với đáp án của Bộ GD thì học sinh có quyền làm đơn phúc khảo chấm lại bài thi để có kết quả chính xác.

Thời gian phúc khảo bài thi và công bố kết quả

Thí sinh nộp đơn phúc khảo trước ngày 31/7/2016.

Sở GD-ĐT tập hợp và chuyển danh sách đề nghị phúc khảo cho hội đồng thi trước 31/7. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

Nộp đơn phúc khảo tại đâu?

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo lại bài thi THPT Quốc gia năm 2016, Bộ Giáo dục công bố rõ địa điểm nhận đơn phúc khảo của thí sinh là điểm nhận đăng ký dự thi.

Lưu ý:

– Đối với phúc khảo bài thi tự luận, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định. Điểm chính thức của bài thi sau khi phúc khảo được Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

– Đối với phúc khảo bài thi trắc nghiệm thì điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

– Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thhi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GD&ĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Theo Hồng Hạnh – Báo Dân Trí

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular