– 613 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y không hợp lệ vừa được trường này công bố sau khi kiểm tra hồ sơ sơ tuyển.

Trong đó, có 483 thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng không đăng ký sơ tuyển.

22 thí sinh đăng ký sơ tuyển, không đăng ký xét tuyển là nguyện vọng 1;

108 thí sinh đăng ký sơ tuyển, không đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y.

Học viện Quân y đề nghị thí sinh rà soát thông tin sơ tuyển theo danh sách, kiểm tra nguyện vọng đăng ký của mình theo danh sách trường cung cấp.

Các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y, mà không có hồ sơ sơ tuyển sẽ không được xét tuyển vào học viện vì vậy thí sinh phải kiểm tra thay đổi nguyện vọng cho phù hợp.

Các thí sinh đã đăng ký sơ tuyển có đăng ký xét tuyển vào học viện mà không đăng ký là nguyện vọng 1 cũng không được xét tuyển, vì vậy kiểm tra và đăng ký nguyện vọng 1 vào trường cho phù hợp.

Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào học viện, kiểm tra và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường.

Comments

comments