fbpx
Thursday, February 29, 2024
HomeTin tuyển sinhHơn 500 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển trường Sỹ...

Hơn 500 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển trường Sỹ quan Lục quân 2 2018

Hơn 500 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào trường Sỹ quan Lục quân 2 năm 2018 vì không đảm bảo những yêu cầu trong quy chế tuyển sinh vào các trường công an năm 2018.

Trường Sỹ quan Lục quân 2 vừa công bố danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường năm 2018. Trong đó, các thí sinh này thuộc các trường hợp như: không đăng ký nguyện vọng 1, không đăng ký xét tuyển, không sơ tuyển.

Danh sách thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1

Danh sách thí sinh không đăng ký xét tuyển

Danh sách thí sinh không sơ tuyển

Trong đó, thí sinh không tiến hành đăng kí sơ tuyển vào trường Sỹ quan Lục quân 2 có số lượng nhiều nhất là 399 thí sinh, thí sinh không đăng ký xét tuyển năm 2018 có 133 thí sinh, thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 năm 2018 có 9 thí sinh.

Đối với trường hợp thí sinh không tham gia sơ tuyển: các thí sinh này không đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Sĩ quan lục quân 2 vì sơ tuyển là điều kiện bắt buộc vào trường Sĩ quan lục quân 2.

Nếu thí sinh có ý kiến phản hồi xin goi về số 02513.529100

Đối với thí sinh không đăng ký xét tuyển năm 2018: Để đủ điều kiện xét tuyển đề nghị các thí sinh có tên sau phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 2 vào đợt thay đổi nguyện vọng do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định.

Đối với thí sinh thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 năm 2018: Để đủ điều kiện xét tuyển vào trường đề nghị thí sinh phải chuyển đổi nguyện 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 2 vào thời gian thay đổi nguyện vọng theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular