PGS.TS Lê Văn Tán, Phó hiệu trưởng ĐH Công nghiệp TP.HCM, đã ký 6 quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2.252 sinh viên.

Nguyên nhân là những sinh viên này tự ý bỏ học trong học kỳ I, năm học 2019-2020.

Trong số 2.252 người bị cảnh cáo, 1.182 sinh viên bậc đại học hệ chính quy ở các khóa khác nhau, 1.059 sinh viên bậc cao đẳng chính quy và 11 sinh viên hệ đại học liên thông vừa học vừa làm.

Theo quy chế đào tạo của ĐH Công nghiệp TP.HCM, 2.252 sinh viên này sẽ bị buộc thôi học nếu tiếp tục bỏ học trong học kỳ tiếp theo.

ĐH Công nghiệp TPHCM được thành lập năm 2004, là đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Công thương, đào tạo nhóm ngành kinh tế công nghiệp và kỹ thuật công nghiệp.

Comments

comments