Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Học viện Hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh hệ đại học
Wednesday, June 12, 2024
HomeTin tuyển sinhHọc viện Hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh hệ đại học

Học viện Hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh hệ đại học

Theo quyết định do Thủ tướng vừa ban hành, từ năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh hệ đại học, chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA).

Theo đó, đây là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho bộ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, NAPA đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Trường không còn đào tạo hệ đại học như các năm trước.

Học viện Hành chính Quốc gia cũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Trường bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm.

NAPA tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hành chính, quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức…

Trường cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của học viện, tham gia với các đơn vị của bộ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3.

Theo Zing

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular