fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTin tuyển sinhHọc viện Hàng không Việt Nam công bố điểm xét tuyển

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm xét tuyển

Các ngành đào tạo đại học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ

xét tuyển

Quản trị kinh doanh 52340101 A00; A01; D01; D96 (Toán, KHXH, Anh) 480 18.5
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh) 100 18
Quản lý hoạt động bay 52510606 A00; A01; D01; D90 (Toán, KHTN, Anh) 50 22.5
Kỹ thuật hàng không 52520120 A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh) 50 20

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular