fbpx
Thursday, April 25, 2024
HomeĐiểm chuẩnHọc viện biên phòng công bố điểm chuẩn năm 2016

Học viện biên phòng công bố điểm chuẩn năm 2016

Điểm chuẩn Học viện biên phòng năm 2016 đã được công bố vào chiều 17/8. Theo dõi điểm chi tiết dưới đây.

I. HỆ QUÂN SỰ: Ngành Biên phòng, mã ngành D860206

 

TT Khu vực/

đối tượng

Tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển Ghi chú
1 Miền Bắc Văn, Sử, Địa 24,5 Thí sinh có mức điểm 24,5 phải có điểm môn văn ≥ 8,0 và có điểm tổng kết 05 học kỳ ≥ 105,2.
Toán, Lý, Tiếng Anh 18,0  
2 Quân khu 4 Văn, Sử, Địa 23,0  
Toán, Lý, Tiếng Anh 0  
3 Quân khu 5 Văn, Sử, Địa 23,25 Thí sinh có mức điểm 23,25 phải có điểm môn văn ≥ 8,25.
Toán, Lý, Tiếng Anh 17,75  
4 Quân khu 7 Văn, Sử, Địa 21,0 Thí sinh có mức điểm 21,0 phải có điểm môn văn ≥ 6,0.
Toán, Lý, Tiếng Anh 17,75  
5 Quân khu 9 Văn, Sử, Địa 22,75 Thí sinh có mức điểm 22,75 phải có điểm môn văn ≥ 6,25.
Toán, Lý, Tiếng Anh 20,5  

 

II. HỆ DÂN SỰ: Ngành Quốc phòng an ninh; mã ngành D140208

 

TT Khu vực/

đối tượng

Tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển Ghi chú
1 Cả nước Văn, Sử, Địa 20,5 Thí sinh có mức điểm 20, 5 phải có điểm môn văn ≥ 7,0.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH Quốc phòng an ninh xem chi tiết tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH Biên phòng (C00-BPH) xem chi tiết tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH Biên phòng (A01-BPH)  xem chi tiết tại đây

HVBP

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular