Học phí Đại học Thủ Đô Hà Nội 2018

0
1066

Thông tin về mức học phí các ngành học của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

Mức học phí Đại học Thủ Đô Hà Nội các năm học tới:

TT Khối ngành, chuyên ngành đào tạo Năm học 2017 -2018 Năm học 2018 -2019 Năm học 2019 -2020 Năm học 2020 -2021
I Đại học hệ chính quy        
1 KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch 270.000 295.000 325.000 360.000
2 KH xã hội, kinh tế, luật 230.000 250.000 275.000 300.000
II Cao đẳng hệ chính quy        
1 KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch 220.000 245.000 270.000 300.000
2 KH xã hội, kinh tế, luật 190.000 205.000 225.000 245.000

Theo TTHN

Comments

comments