Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội

0
84

Điểm chuẩn tất cả các ngành Đại học Xây dựng Hà Nội 2022 như sau:

Từ 16 điểm có thể trúng tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội
Từ 16 điểm có thể trúng tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội - 1
Từ 16 điểm có thể trúng tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội - 2
Từ 16 điểm có thể trúng tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội - 3
Từ 16 điểm có thể trúng tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội - 4

Năm 2022, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển 3.900 chỉ tiêu, theo sáu phương thức.

Comments

comments