Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán THPT Việt Yên 2 năm 2016

0
968

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Việt Yên 2, tỉnh Bắc Giang tổ chức thi thử lần 1.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

Câu 2. (1,0 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:f(x) =x

5

– 5x

4

+ 5x

3

+ 1 trên đoạn [-1;2]

Câu 3. (1,0 điểm)

Cho hàm sốy=x

3

+ mx

2

+ 7x+ 3. Tìm m để hàm số đồng biến trên R.

Câu 4. (2,0 điểm)

a). Giải phương trình cos2x– cosx= √3(sin2x+ sinx)

b) Lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tính xác suất để lập được số tự nhiên chia hết cho 5.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 – THPT Việt Yên 2

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments