https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://www.elementbike.id/nul/js/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://pmb.stihmuhammadiyahkalianda.ac.id/images/nul/
Đề thi thử THPT quốc gia Môn Toán năm 2016 (Sưu tầm)
Wednesday, May 29, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn ToánĐề thi thử THPT quốc gia Môn Toán năm 2016 (Sưu tầm)

Đề thi thử THPT quốc gia Môn Toán năm 2016 (Sưu tầm)

Dưới đây là Đề thi thử THPT quốc gia Môn Toán năm 2016 (Sưu tầm). Chúc các bạn học sinh ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này!

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x3 + 3x – 2.

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

1

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Giải phương trình: cos2x – 5sinx + 2 = 0

b) Giải bất phương trình: log0,5x + 2log0,25(x – 1) + log26 ≥ 0

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân:

2

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;-1;2); B(3;1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình: x – 2y – 4z + 8 = 0. Tìm tọa độ điểm C nằm trong mặt phẳng (P) sao cho CA = CB và mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P).

Câu 6 (1,0 điểm).

a) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức:

3

b) Từ các chữ số 1, 3, 4, 5, 6, 7 lập các số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số bất kì trong các số lập được. Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M là trung điểm CD, SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) với H là giao điểm của AC với BM. Góc giữa (SCD) và (ABCD) bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM theo a.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC, gọi D là điểm đối xứng với C qua A. Điểm H(2; -5) là hình chiếu vuông góc của điểm B trên AD, điểm K(-1; -1) là hình chiếu vuông góc của điểm D trên AB, đường tròn (T) ngoại tiếp tam giác ABD có phương trình (x – 1)2 + (y + 2)2 = 25. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết điểm A có hoành độ dương.

4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI

5

6

2

3

4

7

6

5

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular