fbpx
Monday, December 11, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn SửĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – THPT Lý Thái Tổ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – THPT Lý Thái Tổ, có đáp án và lời giải chi tiết, các em tham khảo dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015

Môn : Lịch sử – Lớp 12

     Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

=====================

Câu 1: (3,0 điểm)

    Vì sao các nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc tế Ianta (2-1945)? Nêu và nhận xét những quyết định quan trọng của Hội nghị này.

Câu 2: (2,0 điểm)

    Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX và phân tích tác động của nó đối với các nước đang phát triển.

Câu 3: (3,0 điểm)

Xác định mốc thời gian tìm ra con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Phân tích những yếu tố tác động đến việc khẳng định con đường cứu nước mới của Người.

Câu 4: (2,0 điểm)

Hãy đánh giá vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1925 – 1929.

 Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – THPT Lý Thái Tổ

Yêu cầu chung:

Trình bày rõ ràng, diễn đạt lưu loát. Ở từng nội dung, tuỳ theo mức độ trình bày và diễn đạt cho điểm từ 0 đến tối đa.

– Giám khảo chấm theo hướng mở: Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhau nhưng làm nổi rõ nội dung yêu cầu,  giám khảo vẫn cho  điểm  đến tối đa.

Câu hỏi

Đáp án

Điểm

Câu 1

Vì sao các nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc tế Ianta (2-1945)? Nêu và nhận xét những quyết định quan trọng của Hội nghị này.

3.00

a. Vì sao…

– Đầu năm 1945, chiến tranh TG II… kết, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra với các nước Đồng minh là: Nhanh chóng đánh bại CN phát xít; tổ chức lại thế giới sau CT; phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

0.5

– Từ ngày 4-11/2/1945, HN quốc tế diễn ra tại Ianta (Liên Xô)… Anh, Mĩ, Liên Xô để giải quyết các vấn đề trên.

0.25

b. Những quyết định…

– Các nước thống nhất việc tiêu diệt phát xít Đức và quân phiệt Nhật…

0.25

– Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoàn bình và an ninh TG

0.25

– Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

0.25

+ Ở châu Âu: quân đội Liên Xô chiếm đóng miền đông nước Đức; đông Béc lin và các nước Đông Âu; quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền tây nước Đức, tây Béc lin và các nước Tây Âu. Vùng đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Áo và Phần Lan là những nước trung lập.

0.25

+ Ở châu Á: Hội nghị chấp nhận những điều kiện của Liên Xô để tham chiến chống Nhật Bản; giữ nguyên hiện trạng Mông Cổ; Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904; trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin; Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

0.25

+ Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản; Ở bán đảo Triều Tiên…; Trung Quốc…; Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á)…thuộc phạm vi ảnh hưởng của phương Tây

0.25

c. Nhận xét

– Hội nghị thực chất là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô. Đồng thời là sự phân chia khu vực đóng quân và khu vực ảnh hưởng giữa các nước thắng trận, có liên quan tới hoà bình, an ninh và trật tự thế giới về sau

0.25

– Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc Mĩ, Anh, Liên Xô đã trở thanh khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947, thường được gọi là trật tự 2 cực Ianta. Theo đó, thế giới được chia thành hai phe do 2 siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.

0.25

– Từ sự phân chia này đã dẫn tới tình trạng đối đầu Đông – Tây và cuộc chiến tranh lạnh trong nhiều thập kỉ tiếp theo

0.25

Câu 2

Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX và phân tích tác động của nó đối với các nước đang phát triển.

2.00

a. Những biểu hiện

– Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế, thể hiện nền kinh tế của các nước trên thế giới có quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, tính quốc tế hóa của nền kinh tế thế giới tăng

0.25

– Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia

0.25

– Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn, nhất là những công ti khoa học – kĩ thuật, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

0.25

– Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực như: IMF, WB,WTO, EU, NAFTA, ASEAN, APEC, ASEM…

0.25

b. Tác động…

– Tác động tích cực: Thúc đẩy mạnh và nhanh sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao, góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế…

0.5

– Tác động tiêu cực: Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào hố ngăn cách giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước; làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn, hoặc tạo nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các quốc gia…

0.5

Câu 3

Xác định mốc thời gian tìm ra con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Phân tích những yếu tố tác động đến việc khẳng định con đường cứu nước mới của Người.

a. Mốc thời gian…

– Sau nhiều năm bôn ba, trải nghiệm, tìm kiếm, tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Luận cương giúp Người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta – “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác – con đường cách mạng vô sản”…

0.5

– Tháng 12/1920, tại Đại hội của Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp…

0.25

b. Phân tích những yếu tố…

– Yếu tố thời đại đầy biến động đã giúp Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu lí luân và khảo sát thực tiễn để tìm kiếm, xác định một con đường cứu nước đúng đắn…

0.25

+ Cuối K XIX, đầu TK XX, CNTB chuyển sang CNĐQ, nhiều mâu thuẫn xảy ra: Mâu thuẫn giữa các nước ĐQ với với các nước ĐQ dẫn tới CTTG1, mâu thuẫn giữa ĐQ với các dân tộc thuộc địa, dẫn tới sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc; mâu thuẫn giữa TS và VS dẫn tới sự phát triển của PTCN và CM xã hội. Trong quá trình tìm đường cứu nước, bằng những khảo sát thực tế từ chính các nước tư bản (Anh, Mĩ, Pháp trông những năm 1911-1917), Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức được bản chất của CNTB và từ đó không chọn con đường CMTS…

0.25

+ CM tháng Mười Nga thành công (1917) là cuộc cách mạng vô sản, đồng thời là CM giải phóng dân tộc đã mở ra con đường giải phóng dân tộc cho các dân tộc bị áp bức, vì thế NAQ tin tưởng và đi theo con đường CM tháng Mười…

0.25

+ Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế 3) được thành lập, các Đảng Cộng sản ra đời: ĐCS Pháp (1920), ĐCS Trung Quốc (1921)…

0.25

– Xuất phát từ yêu cầu giải phóng dân tộc:

+ Các phong trào yêu nước, đấu tranh của nhân dân ta chống TD Pháp theo nhiều con đường khác nhau nhưng bị thất bại… Sự thất bại của phong trào yêu nước cuối TK XIX theo hệ tư tưởng phong kiến và sự thất bại của phong trào yêu nước đầu TK XX theo khuynh hướng DCTS không thể thắng lợi…

0.25

+ Cách mạng ViệtNamđang có sự khủng hoảng về đường lối cứu nước…, đặt ra yêu cầu bức thiết là cần tìm ra con đường cứu nước mới…

0.25

– Yếu tố chủ quan:

+ Do trí tuệ và nhãn quan chính trị sắc bén của NAQ… Người khâm phục tinh thần yêu nước của ông cha, của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám nhưng không tán thành con đường cứu nước của các bậc tiền bối…

0.25

+ Trong quá trình tìm đường cứu nước, NAQ đã kết hợp nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn ở nhiều quốc gia trên thế giới, rút ra nhiều kết luận: CMTS là cách mạng chưa đến nơi… Người tìm thấy con đường cứu nước mới trong Luận cương của Lênin, từ đó đã quyết định lựa chọn con đường cứu nước cho dân tộc ta theo khuynh hướng vô sản…

0.5

Câu 4

Hãy đánh giá vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1925 – 1929.

2.00

– Hội VNCMTN đã truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc về ViệtNam, từng bước giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỉ XX…

0.5

– Góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời Đảng Cộng sản ViệtNam; có ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức Tân Việt, nhất là về đường lối giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản…

0.5

– Hoạt động của Hội VNCM TN làm cho GCCN ngày càng giác ngộ, phong trào công nhân ngày càng phát triển, chuyển sang đấu tranh tự giác; khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc ViệtNam…

0.5

– Hội VNCMTN là tổ chức tiền thân, một bước chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng sản ViệtNam.

0.5

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular