Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh THPT chuyên Lào Cai 2016 – Lần 1

0
641

Trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2016 cho các em học sinh lớp 12, dưới đây là đề thi thử môn Sinh gồm có 50 câu cụ thể như sau:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh

Câu 1:Vùng mã hóa của một gen ở sinh vật nhân sơ dài 4080 A

0

. Trên mạch 1 của vùng này của gen, hiệu số tỷ kệ phần trăm giữa Adenin và Timin bằng 20% số nu của mạch. Ở mạch 2 tương ứng, số nu loại A chiếm 15% số nu của mạch và bằng một nửa số nu của Guanin. Khi gen nhân đôi một lần đã làm đứt và hình thành bao nhiêu liên kết hiđrô guyawx 2 mạch của gen?

A. 2998 và 5998      B. 5998 và 6000          C. 2998 và 3000        D. 3000 và 6000

Câu 2:Quá trình tái bản ADN gồm các bước:

1.Tổng hợp các mạch ADN mới

2. Hai phân tử AND con xoắn lại

3. Tháo xoắn phân tử AND.

Trình tự các bước trong quá trình nhân đôi là:

A.3, 2, 1    B. 2, 1, 3       C. 1, 2, 3      D. 3, 1, 2

Câu 3:Thành phần nào của nucleotit có thể tách ra khỏi chuỗi polinucleotit mà không làm đứt mạch.

A. Đường C

5

H

10

O

5

        B. Đường C

5

H

10

O

4

       C. Bazơ nitơ   D. Axit phôtphoric

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments