fbpx
Thursday, February 22, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương II - Bài 30: Truyền tin qua xináp

Chương II – Bài 30: Truyền tin qua xináp

Bài 1 (trang 123 SGK Sinh 11): Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ xinap: (hình 30.2 sgk Sinh học 11)

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

 Chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp:

Chất trung gian hóa học được giải phóng khỏi các bóng xináp sẽ đi qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền đi tiếp.

Bài 3 (trang 123 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

▭ A – Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

▭ B – Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

▭ C – Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

▭ D – Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Lời giải:

Đáp án: A.

Bài 4 (trang 123 SGK Sinh 11): Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Lời giải:

Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì: các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular