fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 2 -Lý thuyết Bài 1: Lũy thừa

Chương 2 -Lý thuyết Bài 1: Lũy thừa

1. Để tính toán với các biểu thức lũy thừa một cách thành thạo, chúng ta cần nhớ các đẳng thức sau đây( a,b là các số dương, α , β là các số thực)

• aα.aβ = aα + β;

• (ab)α = aα.bα;

• (aα)β = aαβ;

• a0 = 1; 1α = 1;

2. Khi so sánh các biểu thức lũy thừa cùng cơ số, ta cần lưu ý các giá trị của cơ số so với 1.Cụ thể, cần nhớ tính chất:

• Nếu a > 1 thì aα > aβ <=> α > β

• Nếu 0 < a < 1 thì aα > aβ <=> α < β ;

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular