fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 1 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Phần...

Chương 1 – Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Phần 2)

Câu 7: Tìm m để hàm số y = -x3 + (2m – 1)x2 + (m – 2)x – 2 có cực đại và cực tiểu

Câu 8: Tìm m để hàm số y = -x4 +2(2m – 1)x3 + 3 có đúng một cực trị

Câu 9: Tìm m để hàm số y = x3 – 2mx2 + m2x – 2 đạt cực tiểu tại x = 1

A. m = -1    B. m = 1   C. m = 2    D. m = -2

Câu 10: Đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 2 có hai cực trị nằm trên đường thẳng song song với đường thẳng nào dưới đây?

A. y = -8x – 1    B. y = -8x + 1    C. y = -24x – 3    D. y = -x/8 + 1

Câu 11: Gọi x1,x2 là hai điểm cực trị của y = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x m3 + m .

Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

A. 6   B. 3√2   C. -3√2   D. -6

Hướng dẫn giải và Đáp án

7-C 8-C 9-B 10-B 11-D 12-C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular