Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016
Thursday, June 13, 2024
HomeTin tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2016

Học viện Tài chính dự kiến tuyển sinh 4.000 chỉ tiêu dựa vào phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. 

Trong kỳ tuyển sinh năm 2016, trường tiến hành tuyển sinh trong cả nước với chỉ tiêu cụ thể của từng ngày như sau:

 

Ngành tuyển

Mã ngành

Dự kiến

chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu

4000

Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy:
Ngành: Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan  và nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Đầu tư tài chính, Phân tích chính sách tài chính).  

D340201

 

1900

Ngành: Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công).  

D340301

 

1300

Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing).  

D340101

 

240

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).  

D340405

 

120

Ngành:  Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành:  Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật).  

D310101

 

240

Ngành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính – Kế toán).  

D220201

 

200

1. Phương thức tuyển sinh

1.2 Tuyển thẳng vào hệ đại học

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện xét đối tươṇ g tuyển thẳng như sau:

a. Đối với những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, cụ thể:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào một trong 6 ngành học đang đào tạo ở Học viện;

– Người đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Tin học, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Hệ
thống thông tin quản lý (D340405) của Học viện;

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Tiếng Anh, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) của Học viện;

– Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

– Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định cho vào học.

b. Đối với những thı́ sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia (cụm thi do các trường Đại học chủ trì) có lực học loại giỏi trở lên trong cả 3 năm học tại trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố (của một trong các lớp chuyên: Toán, Tin học , Vật lý, Hóa học , Tiếng Anh, Ngữ văn); và có hạnh kiểm 3 năm PTTH đaṭ loai tốt trở lên, Học viện xét tuyển thẳng 5% trên
tổng chỉ tiêu vào ngành phù hơp̣ theo nguyên tắc xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, tính bình quân kết quả điểm trung bình năm hoc̣ lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển do thí sinh lựa chọn đăng ký.

1.2. Ưu tiên xét tuyển vào đại học

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Học viện, cụ thể: Đối với các thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia (áp dụng đối với thí sinh thi tại cụm thi do các trường Đại học chủ trì), có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và có tổ hợp môn thi phù hợp với ngành học thí sinh có nguyện vọng ưu tiên xét tuyển, được Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho vào học.

1.3. Xét tuyển vào đại học diện 30a

a. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành).

b. Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển:

– Chỉ tiêu xét tuyển: 60
– Căn cứ xét tuyển: Điểm bình quân của ba điểm tổng kết 3 năm học THPT, có tính đến kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt loại khá được cộng thêm 0,1 điểm, đạt loại giỏi cộng thêm 0,2 điểm, đạt loại xuất sắc cộng thêm 0,3 điểm).
– Phương thức xét tuyển: Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt chỉ tiêu thì Học viện sẽ xem xét các tiêu chí khác để xét tuyển. Sau khi nhập học, những thí sinh xét tuyển phải học bổ sung kiến thức 1 năm (theo chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Hoc̣ viêṇ quy định) trước khi vào học chính thức.

1.4. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển diêṇ 30a.

1.4.1 Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

– Đối với thí sinh đăng ký tuyển thẳng thuộc các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng thì làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;
b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2016;
d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

– Đối với thí sinh đăng ký tuyển thẳng thuộc các đối tượng là hoc̣ sinh đaṭ từ loaị giỏi trở lên trong cả 3 năm hoc̣ taị trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tı̉nh/ Thành phố (của môṭ trong các lớp chuyên: Toán, Tin hoc̣ , Vâṭ lý, Hóa hoc̣ , Tiếng Anh, Ngữ văn) thı̀ làm một bộ hồ sơ gửi về Hoc̣ viêṇ Tài chı́nh trước ngày 25/5/2016. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng;
b) Bản sao hợp lệ Hoc̣ ba ̣3 năm hoc̣ Trung hoc̣ phổ thông;
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
d) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.

1.4.2 Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ 01/04 – 30/04/2016.
Sau khi có kết quả thi, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào taọ . Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 ngành của Học viện. Các ngành được xét theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2;
b) Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng;
c) 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
d) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;
e) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016; giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế năm 2016.
f) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng)

1.4.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng diêṇ 30a

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/05/2016. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;
b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000
đồng)

1.5 Xét tuyển thí sinh tốt nghiêp̣ PTTH quốc gia năm 2016.

1.5.1 Nguyên tắc

– Học viện xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo ít nhất 2 (hai) điểm.
– Trong đơṭ xét tuyển đầu tiên, Học viện xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký ngành NV2. Kết thúc xét tuyển đợt đầu tiên, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển đơṭ kế tiếp (đợt 2, 3…) theo quy định của Bộ.
– Thí sinh có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm 2016 thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì, xét tuyển một trong các phương án tổ hợp sau:
o Toán, Vật lí, Hóa học;
o Toán, Vật lí, Tiếng Anh
o Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
– Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn nhân hệ số 2);
– Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh) môn Toán điểm nhân hệ số 2.

1.5.2. Tiêu chí xét tuyển thı́sinh tốt nghiêp̣ PTTH quốc gia năm 2016.

Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau:
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Hệ thống thông tin có môn thi chính nhân hệ số 2, thí sinh có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.
– Đối với những ngành có xét tuyển tổ hợp: (Toán, Vật lý, Hóa học); (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); (Toán, Ngữvăn, Anh Văn) thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. Nếu sau khi xét đến tiêu chí phu ̣mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển đơṭ kế tiếp.

1.5.3. Tổ hợp 3 môn thi tuyển để tham gia xét tuyển và Ngành tuyển sinh
Tổ hợp 3 môn thi theo khối thi truyền thống:
+ Toán – Vật lí – Hóa học (A00)
+ Toán – Vật Lí – Tiếng Anh (A01)
+ Ngữ Văn – Toán – Tiếng Anh (D01)

1.5.4.Quy trinh xét tuyển thí sinh tốt nghiêp̣ PTTH quốc gia năm 2016.

1. Lịch tuyển sinh và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh: thực hiện theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TT Các ngành,  chuyên ngành đào tạo Tổ hợp 3 môn thi
 

1

Tài  chính  –  Ngân  hàng  (gồm  10  chuyên

ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Ngân  hàng,  Định  giá  tài  sản,  Phân  tích chính sách tài chính, Đầu tư tài chính). Trong đó chỉ tiêu tổ hợp D01 không quá 30% tổng chỉ tiêu ngành Tài chính – Ngân hàng.

 

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

2

Kế  toán  (gồm 3 chuyên ngành:  Kế  toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công). Trong đo chỉ tiêu tổ hợp D01 không quá 25% tổng chỉ tiêu ngành Kế toán.  

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

3

 

Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Marketing).

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

 

4

 

Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (Riêng tổ hợp Ngữ văn, Toán, Tiếng  Anh điểm môn chính: Toán nhân đôi)

 

5

 

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh,Tài chính – Kế toán).

Ngữ  Văn,  Toán, Tiếng  Anh (điểm môn  chính:  tiếng  Anh nhân đôi)
 

6

Kinh  tế  (gồm  3  chuyên  ngành:  Kinh  tế nguồn  lực  tài  chính,  Kinh  tế  đầu  tư  tài chính, Kinh tế – Luật).  

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

2. Quy trình xét tuyển thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016.

a) Nộp Phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT cho Hoc viên qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc đăng kí trực tuyến.

b) Đăng kí xét tuyển đợt I: thời gian ĐKXT đợt 1 la 12 ngày, thı sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 1/8/2016 đến ngày 12/8/2016. Thí sinh chỉ được ĐKXT tối đa vào 02 trường, mỗi trường không quá 02 ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển.

c) Đăng kí xét tuyển các đợt bổ sung (nêu co):  Thời gian ĐKXT và xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày, Thí sinh được ĐKXT tối đa vào 03 trường,  mỗi trường không quá 02 ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển.

d) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường xét tuyển theo nhóm trường, số ngành đăng ký tối đa trong mỗi đợt xét tuyển thực hiện theo quy định tại điểm b, c của khoản này.

đ) Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ kí của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho trường có nguyện vọng học theo quy định của trường.

e) Thời gian đăng kí xét tuyển:

Thời gian ĐKXT bắt đầu từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/10.

g) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.”

Các hồ sơ xét tuyển được gửi theo hai hình thức trên trong thời gian quy định đều là hợp lệ và được Học viện tiếp nhận để xét tuyển với giá trị như nhau.

3. Thông báo kết quả xét tuyển

+ Điểm chuẩn xét tuyển theo ngành và danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố trên website tuyển sinh của Học viện, trên trang tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Thí sinh trúng tuyển được gửi giấy báo nhập học.

1.5.5. Xét tuyển hệ đại học chính quy khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ năm 2016

Căn  cứ  Công  văn  số  4348/BGDĐT-GDĐH, ngày 26/8/2015  của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Học viện Tài chính se thông bao cu thê cho UBND:

a.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu

b.  Đối tượng và điều kiện xét tuyển:

Những thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do trường đại học chủ trì; đã tốt nghiệp trung học phổ thông; đăng ký xét tuyển  theo một trong các tổ hợp môn A00, A01, D01; và có đủ các điều kiện sau:

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại các tỉnh trong khu vực

Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tính đến ngày 30/6/2016.

Kết quả thi THPT quốc gia do trường đại học chủ trì năm 2016, tổng điểm 3 môn thi (tổ hợp môn xét tuyển) đạt điểm theo các ngành thấp hơn 2 điểm so với điểm sàn trúng tuyển từng ngành của Hoc̣ viêṇ :

STT Tên ngành Tổ hợp Chỉ tiêu dư kiên
1. Kế toán A00, A01, D01

65

2. Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01

112

 

3.

Ngôn   ngữ   Anh  (môn Tiếng Anh nhân đôi)  

D01

 

6

 

4.

Hệ thống thông tin quản lý  (Tổ hợp  D01  môn toán nhân đôi) A00, A01  

6

 

D01

5. Kinh tế A01, D01

7

6. Quản trị kinh doanh A00, A01, D01

4

– Có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc tại địa phương.
c. Chi phí đào tạo: do địa phương và người học chi trả theo quy định hiện hành.
d. Trách nhiêṃ của Uỷ Ban nhân dân các tỉnh
– Căn cứ vào đối tượng và điều kiện quy định trên, nhận đăng ký tự nguyện tham gia học tập và cam kết của thí sinh trong phạm vi của Tỉnh, quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người học đối với địa phương.
-Tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; gửi danh sách và hồ sơ xét tuyển về Học viện Tài chính trước ngày 2/10/2016.
Hồ sơ gồm:
– Số hộ khẩu thường trú (Bản sao có chứng thực);
– Giấy chứng nhận kết quả THPT do trường đại học chủ trì năm 2016;
– Học bạ THPT/ bổ túc văn hóa (bản sao có chứng thực);
– Chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 (bản chính) hoặc Bằng Tốt nghiệp THPT (bản sao có chứng thực);
– Đăng ký tự nguyện tham gia học tập và cam kết làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp (Theo mẫu của Tỉnh quy định).
– Lệ phí xét tuyển 100.000đ/hồ sơ.
– Phối hợp với Học viện Tài chính trong quá trình tuyển sinh và quản lý người học trong suốt quá trình học.
– Ký hợp đồng với Học viện Tài chính về đào tạo cho địa phương (sau khi sinh viên nhập học)
– Tiếp nhận và phân công công tác cho người học sau khi tốt nghiệp. Học viện Tài chính căn cứ vào danh sách thí sinh đủ điều kiện đã được Uỷ Ban nhân dân các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ xét duyệt để thực hiện việc phân bổ chỉ tiêu cho các tỉnh.
Học viện thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được phân bổ; ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, hộ cận nghèo…) nếu có cùng mức điểm xét tuyển.
Học viện sẽ thông báo công khai điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trên website: www.hvtc.edu.vn; đồng thời sẽ thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân các địa phương.
Trước khi được vào học chính thức cùng khoá 54, thí sinh thuộc diện Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ phải học bổ sung kiến thức phổ thông đạt yêu cầu mặt bằng chung của Học viện. Uỷ ban nhân dân các tỉnh phối hợp với Học viện Tài chính thực hiện đúng quy định của Bộ về đào tạo nhân lực cho các tỉnh Tây Bắc,Tây Nguyên, Tây Nam Bộ .

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular