fbpx
Home Tài liệu luyện thi

Tài liệu luyện thi

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Ôn tập cuối năm (phần 3)

Câu 17: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có AB = a , góc giữa A’B và mặt phẳng (ABC) là 60o . Khối trụ (H) là khối trụ có hai đường tròn đáy...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân...

Câu 1: Năng lượng liên kết riêng là A. năng lượng cần để giải phsong một nuclôn ra khỏi hạt nhân. B. năng lượng cần để giải phóng một êlectron ra khỏi nguyên tử. C. năng lượng liên...

Hướng dẫn sử dụng Atlat Địa lý thi THPT Quốc gia

Các em hãy cùng đọc ngay bài viết hướng dẫn sử dụng Atlat Địa lý thi THPT Quốc gia 2017 dưới đây để làm tốt các câu cần dùng đến Atlat nhé. Để làm tốt...

Phân tích người đàn ông trong truyện “Chiếc thuyền ngoài xa”

Đề bài: Phân tích người đàn ông trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Bài làm Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn viết vào giai đoạn sáng tác thứ hai của Nguyễn Minh Châu....

Ngữ văn: Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật trong Vội vàng

Bản tóm tắt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật tác phẩm Vội vàng của Xuân Diệu. 1. Giá trị nội dung Bài thơ thể hiện lòng ham sống bồng bột và mãnh liệt của...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối...

Câu 15: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u=135√2 cos100πt (V). Cường độ dòng điện chạy trong mạch có biểu...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Bài 2: Phương trình mặt phẳng...

Câu 22: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u→ = (-1; 3; 4), v→ = (2; -1; 5). Tích có hướng của hai vectơ u→ và v→ là: Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1;1;1), B(2;3;-1),...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Chương 3 – Đề kiểm tra chương...

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u→ = (x; y; z), u'→ = (x'; y'; z') . Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ Tọa độ của...