fbpx

Đáp án đề thi thử môn Sử Sở GD Hà Nội THPT Quốc gia...

Mã đề: 020 1A11D21B31C2A12C22D32D3B13C23C33B4B14D24C34A5B15C25D35B6D16B26D36D7B17B27C37B8D18D28C38C9A19C29C39A10C20C30B40A

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ THPTQG – TẤT CẢ...

* Lưu ý: Phần gạch trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án. MÃ ĐỀ 302 1 B 2 B   3 C  4 D  5 D 6 C   7 B  8 A  9 D  10 D  11 B  12 B  13 A  14 C  15 C  16 C  17...