fbpx

Môn Hóa

Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Sở GD Hà Nội...

41.D46.B51.D56.A61.C66.C71.C76.A42.D47.B52.B57.A62.A67.B 72.A77.D43.A48.C53.B58.C63.C68.D73.D78.A44.B49.D54.D59.A64.B69.A74.D79.A45.D50.C55.C60.B65.A70.C75.C80.A

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3 năm 2019

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3 năm 2019 Mã đềCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1321A11C21A31B1322B12D22C32D1323C13B23A33D1324C14A24D34C1325A15D25B35C1326A16C26D36A1327D17A27A37B1328A18C28B38B1329B19D29B39C13210D20C30D40B

Đáp án – đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3...

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3 năm 2019 Mã đềCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1321A11C21A31B1322B12D22C32D1323C13B23A33D1324C14A24D34C1325A15D25B35C1326A16C26D36A1327D17A27A37B1328A18C28B38B1329B19D29B39C13210D20C30D40B