Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ THPTQG – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ
Sunday, June 23, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn ĐịaĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ THPTQG –...

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ THPTQG – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

* Lưu ý: Phần gạch trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án.

MÃ ĐỀ 301

 41 C  42 C 43 B 44 D 45 A  46 A 47 B 48 D
49 A 50 B 51 A 52 D 53 B 54 D 55 C 56 C
57 A 58 A 59 B 60 D 61 D 62 B 63 C 64 B
65 A 66 D 67 B 68 B 69 A 70 C

 

MÃ ĐỀ 302

Mã đề: 303 

41.C
42.C 43.B 44.C 45.D 46.B 47.B 48.B 49.C 50.C
51.D 52.B 53.D 54.C 55.D 56.A 57.C 58.B 59.C 60.A
61.A 62.C 63.A 64.D 65.A 66.B 67.C 68.C 69.A 70.A
71.C 72.B 73.A 74.A 75.B 76.A 77.B 78.C 79.B 80.B

Mã đề: 305 

41.C 42.C 43.D 44.B 45.D 46.C 47.A 48.C 49.A 50.D
51.D 52.A 53.B 54.B 55.C 56.B 57.D 58.D 59.A 60.C
61.B 62.A 63.D 64.D 65.C 66.B 67.D 68.D 69.C 70.A
71.B 72.C 73.A 74.A 75.B 76.C 77.B 78.D 79.B 80.B

 

MÃ ĐỀ 308 

41.A
42.D 43.D 44.B 45.C 46.B 47.B 48.B 49.C 50.A
51.B 52.B 53.A 54.C 55.A 56.B 57.D 58.A 59.A 60.C
61.C 62.A 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.D 76.C 77.A 78.C 79.D 80.C

 

Mã đề: 315 

41.A
42.D 43.D 44.A 45.D 46.B 47.B 48.D 49.B 50.D
51.C 52.B 53.C 54.B 55.C 56.C 57.B 58.D 59.D 60.C
61.C 62.A 63.C 64.B 65.C 66.A 67.D 68.C 69.A 70.A
71.D 72.A 73.C 74.D 75.B 76.A 77.B 78.B 79.C 80.A

MÃ ĐỀ 316 

41.B
42.B 43.A 44.A 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.A 58.C 59.B 60.B
61.C 62.B 63.B 64.A 65.D 66.D 67.B 68.C 69.A 70.C
71.C 72.C 73.D 74.D 75.C 76.C 77.A 78.A 79.D 80.A

MÃ ĐỀ 318

41.D
42.C 43.D 44.C 45.B 46.D 47.A 48.A 49.D 50.C
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.D 57.C 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.C 64.B 65.A 66.B 67.B 68.C 69.B  

70.B

71.D 72.D 73.B 74.D 75.A 76.B 77.C 78.A 79.C 80.C

 

Mã đề: 320 

41.A
42.C 43.A 44.C 45.B 46.A 47.B 48.D 49.D 50.A
51.D 52.A 53.B 54.D 55.D 56.D 57.B 58.A 59.A 60.B
61.A 62.D 63.D 64.C 65.A 66.A 67.B 68.B 69.D 70.D
71.B 72.A 73.D 74.A 75.D 76.D 77.B 78.B 79.D 80.B

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

14 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular