fbpx
Thursday, February 29, 2024
HomeTin tuyển sinhCao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tp.HCM tuyển sinh 1.800 chỉ...

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tp.HCM tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu năm…

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tp.HCM dự kiến tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu trong đó có 1.600 chỉ tiêu hệ Cao đẳng chính quy và 200 chỉ tiêu hệ liên thông cao đẳng. 

Trường tiến hành tuyển sinh trong cả nước theo đề án tuyển sinh riêng của nhà trường với hai phương thức:

Trong đó ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Phương thức tuyển sinh: theo thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và thông tư 08/2015/ TT-BGDĐT ngày 21/04/2015

– Phạm vi tuyển sinh toàn quốc.

Thông tin tuyển sinh năm 2016 

Ngành học/ Trình độ Mã ngành Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng: 1800
Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy: 1600
Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
200
Hệ thống thông tin C480104 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100
Công nghệ thông tin C480201 200
Quản trị kinh doanh C340101 250
Tài chính – Ngân hàng C340201 100
Kế toán C340301 200
Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201  

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử C510203 70
Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205 170
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 70
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 70
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C510303 70
Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông: 200
Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm) C480201 Toán, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu 30
Công nghệ thông tin (Mạng máy tính) C480201 Toán, Cơ sở dữ liệu, Quản trị hệ thống mạng 40
Kế toán C340301 Toán, Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp 30
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp) C510301 Toán, Mạch điện, Điện tử công suất 30
Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 Toán, Vẽ kỹ thuật, Công nghệ chế tạo máy 40
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử C510203 Toán, Cơ ứng dụng, Trang bị điện trong máy công nghiệp 30

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular