Bộ Giáo dục công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2018

615

Biểu đồ phổ điểm nhiều môn như Toán, Vật Lý, Hoá học… khá cân đối giữa mức trên và dưới điểm 5.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Comments

comments