Ảnh kỷ yếu phong cách 1977 Vlog của học sinh Đắk Lắk

0
1040

Lấy cảm hứng từ nhóm 1977 Vlog, các thành viên lớp 12A7, THPT Krong Ana (Đắk Lắk) thực hiện bộ ảnh kỷ yếu dựa trên một số tác phẩm văn học nổi tiếng.

Comments

comments