fbpx
Sunday, June 11, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn Toán45 câu trắc nghiệm hình học phần khối đa diện THPT 2017

45 câu trắc nghiệm hình học phần khối đa diện THPT 2017

Để ôn tập về phần hình học lớp 12 xin chia sẻ với các bạn 45 câu trắc nghiệm hình học phần khối đa diện THPT 2017 để  các bạn tham khảo thêm.

Trích câu trắc nghiệm hình học phần khối đa diện THPT 2017

45 cau trac nghiem hinh hoc phan khoi da dien THPT 2017 phan 145 cau trac nghiem hinh hoc phan khoi da dien THPT 2017 phan 245 cau trac nghiem hinh hoc phan khoi da dien THPT 2017 phan 34

Câu 12: Khối đa diện là:

A. Cách gọi khác của một hình đa diện.

B. Phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện.

C. Phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.

D. Các khối chóp, khối lăng trụ.

Câu 13: Có thể phân chia khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ thành các khối tứ diện như:

A. AA’B’C’ ; ACB’C ; A.B’CC’                                             B. AA’B’D’ ; ABB’C ;  A.B’CC’

B. AA’B’C’ ; ABB’C ; A.B’DC’                                             D. AA’B’C’ ; ABB’C ;  A.B’CC’

5

Câu 17: Khối tứ diện đều có tính chất:

A. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 4 mặt.

B. Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 4 mặt

C. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 4 mặt.

D. Mỗi mặt của nó là một tứ giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 3 mặt.

Câu 18: Khối bát diện đều có tính chất:

A. Mỗi mặt của nó là một tứ giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 3 mặt.

B. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 6 mặt.

C. Mỗi mặt của nó là một lục giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 8 mặt

D. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 4 mặt.

7

12

Phần tiếp theo những câu trắc nghiệm hình học phần khối đa diện môn toán THPT năm 2017

45 câu trắc nghiệm hình học phần khối đa diện THPT 2017 dạng word45

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là tính chất của hình đa điện:

A. Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

B. Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

C. Hai đa giác phân biệt chỉ có thể có một đỉnh chung.

D. Cả A và B

Câu 41: Trong hình bát diện diện đều, các đoạn thẳng nối hai đỉnh đối diện có tính chất:

A. bằng nhau và đôi một vuông góc.

B. bằng nhau.

C. bằng nhau; đôi một vuông góc và đồng quy tại trung điểm mỗi đường.

D. song song với nhau.

Câu 42: Hai khối chóp có cùng chiều cao và diện tích đáy thì:

A. bằng nhau                                        B. có cùng chu vi đáy.

C. có thể tích bằng nhau                      D. Cả A, B và C.

Câu 43: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI:

A. Khối lăng trụ, khối chóp là các khối đa diện.

B. Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác.

C. Hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến đa diện này thành đa diện kia.

D. Một khối đa diện bất kỳ luôn có thể phân chia được thành những khối tứ diện.

q

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular