Tuesday, October 16, 2018

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 2)

Câu 9: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m= 400 g và độ dài dây treo l = 2 m. Góc...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? A. Lực cản sinh công âm là tiêu hao dần...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động của nó giảm 2,5%. Phần...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tổng hợp hai dao động điều hòa...

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là: A1 =...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 1)

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 12 cm với tần số 2 Hz, Chọn gốc thời gian...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 2)

Câu 8: Hai con lắc lò xo giống nhau treo vào hai điểm trên cùng giá đỡ nằm ngang. Chọn trục tọa độ Ox có...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ...

Câu 1: Xét sóng trên mặt nước có bước sóng 48 cm. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ...

Câu 7: Một song dọc truyền theo đường thẳng. Phương trình dao động của nguồn sóng tại O là: Điểm M cách nguồn O một khoảng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa sóng (phần 1)

Câu 1: Hai sóng kết hợp là A. hai sóng chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ. B. hai sóng luôn đi kèm với nhau. C. hai...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa sóng (phần 2)

Câu 7: Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động...