fbpx

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 1)

Câu 1: Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6,25 lần, thì số dao động điều hòa của nó A. tăng 2 lần.       B. giảm 2,5 lần.       C. giảm...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 2)

Câu 9: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m= 400 g và độ dài dây treo l = 2 m. Góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? A. Lực cản sinh công âm là tiêu hao dần năng lượng của dao động. B. Do lực cản của môi...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động của nó giảm 2,5%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi sau mỗi...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tổng hợp hai dao động điều hòa...

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là: A1 = 3 cm và A2 = 4 cm. Biên độ của dao...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 1)

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 12 cm với tần số 2 Hz, Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ 3√3 cm và...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 2)

Câu 8: Hai con lắc lò xo giống nhau treo vào hai điểm trên cùng giá đỡ nằm ngang. Chọn trục tọa độ Ox có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới thì phương trình...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ...

Câu 1: Xét sóng trên mặt nước có bước sóng 48 cm. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau π/6. Hai điểm này cách nhau một đoạn A. 4 m....

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ...

Câu 7: Một song dọc truyền theo đường thẳng. Phương trình dao động của nguồn sóng tại O là: Điểm M cách nguồn O một khoảng bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T/2...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa sóng (phần 1)

Câu 1: Hai sóng kết hợp là A. hai sóng chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ. B. hai sóng luôn đi kèm với nhau. C. hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha...