fbpx

Môn Địa

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Địa

Chương 2 – Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư...

Câu 1: Hoa Kì, Ôxtrâylia Về dân số, nước ta đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á sau A. Inđônêxia, Thái Lan      B. Malaixia, Philippin C....

Chương 2 – Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư...

Câu 10: Mức sống của các dân tộc trên đất nước ta còn chênh lệch là do A. Lịch sử định cư của các dân tộc...

Chương 2 – Bài 17: Lao động và việc làm

Câu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta? A. Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh B. Đội ngũ...

Chương 2 – Bài 17: Lao động và việc làm (tiếp)

Câu : Lao động nước ta chủ yếu tập chung ở các ngành nông – lâm nghiệp là do A. Các ngành này có năng suất...

Chương 2 – Bài 18: Đô thị hóa

Câu 1: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì A. Trình độ đô thị hóa thấp      B. Tỉ lệ dân thành thị giảm C. Phân...

Chương 2 – Bài 18: Đô thị hóa (tiếp)

Câu 11: Nhận định nào dưới đây không đúng? Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế do các...

Chương 2 – Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự...

Câu 1: So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp A.2,1 lần.      B.3,1 lần. C.4,1 lần.      D.5,1 lần. Câu 2: Thu...

Chương 3 – Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1: Công cuộc Đổi mới nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm A. 1976   B. 1986 C. 1991   D. 2000 Câu 2: nền kinh tế Việt Nam...

Chương 3 – Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 1)

Câu 11: Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có vai trò ngày càng quan trọng và tỉ trọng tăng nhanh nhất là...

Chương 3 – Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 2)

Câu 23: căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế lớn của vùng Bắc Trung Bộ có quy...