Wednesday, August 22, 2018
Home Tài liệu luyện thi

Tài liệu luyện thi

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số mũ và...

Câu 1: Cho các hàm số: (I) y = (0,3)-x   (II) y = (1,3)-2x Trong các hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến trên R ? A....

Những sai lầm thường gặp trong bài Tích phân

Hầu hết các bạn học sinh lớp 12 đều đã vừa học qua chương Tích phân trong chương trình học trên lớp. Giúp các...

Những câu hỏi so sánh tác phẩm dễ xuất hiện trong đề thi môn...

Dưới đây là một số câu hỏi thuộc dạng đề so sánh hai tác phẩm văn học thí sinh cần đặc biệt lưu ý...

Rừng xà nu: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện

Đề bài: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành là bút danh...

Phân tích nhân vật Rô-mê-ô trong đoạn kịch Thề nguyền (Sếch-xpia)

Đề bài: Phân tích nhân vật Rô-mê-ô trong đoạn kịch "Thề nguyền" rút trong kịch "Rô-mê-ô và Giu-li-ét" của kịch tác giả Sếch-xpia Bài làm Nhân vật...

Những nội dung trọng tâm cần ôn luyện để làm tốt bài thi môn...

Cấu trúc và nội dung ôn tập trong đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2017 có nhiều thay đổi. Trong 1 tuần nước...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 3 – Bài 3: Phương...

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho d là đường thẳng đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và có vectơ chỉ phương là u→ , với a,...

Phân tích bài “Thu ẩm” (Nguyễn Khuyến)

Đề bài: Phân tích bài "Thu ẩm"của Nguyễn Khuyến Bài làm "Năm gian nhà cỏ thấp le te, Ngõ tối, đêm sâu đốm lập loè. Lưng giậu phất phơ...

Chương 2 – Bài 18: Đô thị hóa

Câu 1: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì A. Trình độ đô thị hóa thấp      B. Tỉ lệ dân thành thị giảm C. Phân...