Wednesday, June 20, 2018

Xác định số kiểu giao tử khi giảm phân xuất hiện trao đổi chéo

Trong trường hợp xảy ra trao đổi chéo tại một điểm, trao đổi chéo tại hai điểm không đồng thời hoặc trao đổi chéo...

Đề thi môn Sinh – về thủy triều đỏ

Nhận thấy cụm từ “thủy triều đỏ” đang là một từ khóa “hot” trong những ngày gần đây nhưng lại không mấy người hiểu...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh đề số 1 có lời giải chi tiết năm 2016, các em xem chi tiết dưới...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh – Đề số 2 năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh, thu thử lần 2 năm 2016. Theo đó, đề thi có đáp án và lời giải...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh THPT chuyên Lào Cai 2016 –...

Trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2016 cho các em học sinh lớp 12, dưới...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh đề số 3 năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 tổ chức thi thử lần 3, đề thi gồm 50 câu hỏi và được...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – Đề số 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2016 tổ chức thi thử lần 4, được cập nhật thứ sáu ngày 16/10/2015.Xem thêm: Đề...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – Đề số 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 tổ chức thi thử lần 5, đề thi gồm 50 câu hỏi và được...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016- Đề số 6

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 tổ chức thi lần thứ 6 bao gồm 50 câu hỏi và có đáp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn sinh 2016 – Đề số 12

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 tổ chức thi lần thứ 12 bao gồm 50 câu hỏi và có đáp...