Thursday, June 21, 2018
Home Lớp 11

Lớp 11

Tài liệu ôn tập và luyện thi lớp 11

Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ - Thao tác lập luận bác bỏ là dùng lí lẽ, dẫn chứng...

Soạn bài: Tràng Giang (Huy Cận)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả - Huy Cận (1919 – 2005), tên khai sinh là Cù Huy Cận, quê ở...

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Câu 1 (trang 31 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): a, - Nội dung bác bỏ: Bác bỏ lối sống theo chủ nghĩa cá nhân, - Cách...

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh vô cảm” trong xã hội hiện nay? Gợi ý - Giải thích bệnh vô...

Soạn bài: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

I. Về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả Hàn Mặc Tử (1912 – 1940) tên khai sinh là Nguyễn Trọng Trí, sinh ra ở làng...

Soạn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Soạn bài: Chiều tối I. Vài nét về tác phẩm a. Tập Nhật kí trong tù - Là tập nhật kí bằng thơ được Bác sáng tác trong...

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả Tố Hữu (1920 – 2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê ở làng...

Soạn bài: Lai tân (Hồ Chí Minh)

I. Về tác phẩm - Lai Tân là tên một địa danh nơi mà Bác đã trải qua trên con đường từ Thiên Giang đến...

Soạn bài: Nhớ đồng (Tố Hữu)

I. Vài nét về tác phẩm Đầu năm 1939, tình hình thế giới trở nên căng thẳng, cuộc đại chiến lần thứ hai có nguy...

Soạn bài: Tương tư (Nguyễn Bính)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Bính (1918 – 1966) tên khai sinh là Nguyễn Trọng Bính, sinh ra...