Wednesday, August 22, 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa – Đề số 4

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn hóa đề số 4 có đáp án và lời giải chi tiết giúp...

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa -THPT Chuyên Hạ Long

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 - THPT Chuyên Hạ Long được tổ chức thi ngày 16/1/2016, các em tham...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016- Đề số 9

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn H óa đề số 9 có đáp án và lời giải chi tiết giúp...

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia Môn Hóa học năm 2015...

Dưới đây là đề thi minh họa Kỳ thi thử THPT quốc gia Môn Hóa học chính thức năm 2015 của Bộ giáo dục....

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2016 – THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2016 - THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh, được tổ chức thi...

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN HOÁ HỌC THPTQG – TẤT CẢ...

*LƯU Ý: Phần đánh dấu của thí sinh trong bài không phải là đáp án MÃ ĐỀ 223 41.A 42.D 43.A 44.A 45.C 46.D 47.D 48.C 49.A 50.A 51.C 52.A 53.C 54.C 55.D 56.C 57.B 58.C 59.D 60.A 61.A 62.C 63.A 64.B 65.D 66.B 67.A 68.D 69.C 70.C 71.A 72.D 73.C 74.D 75.A 76.D 77.D 78.C 79.D 80.C MÃ ĐỀ 211 41. C 42. B 43. C 44....

Đề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

DOWNLOAD  ĐÁP ÁN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 11 C 21 B 31 C 2 C 12 D 22 A 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 C 14 D 24 A 34 C 5 A 15 B 25 C 35 D 6 D 16 D 26 D 36 B 7 B 17 C 27 C 37 B 8 B 18 A 28 C 38 D 9 D 19 B 29 B 39 C 10 B 20 A 30 A 40 D

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2016 – THPT...

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2016 - THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, các em theo...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 – THPT Yên Định...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa - THPT Yên Định 1, được tổ chức thi lần 1 năm 2016, các em tham...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 – THPT Đào Duy...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần thứ 2 năm 2016 - THPT Đào Duy Từ, các em theo dõi chi tiết...