fbpx
Friday, June 9, 2023
HomeTin tuyển sinhXét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các...

Xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ (các trường CĐ sư phạm) năm 2017, thí sinh đăng đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất).

Xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng

Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn).

Nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường/ngành, việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký.

Như vậy, theo quy chế, nếu đăng ký nguyện vọng 1 ở ngành A của trường 1 không đậu, nguyện vọng 2 của thí sinh ở ngành A của trường 2 được xếp bình đẳng với các nguyện vọng 1 của trường 2.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular